Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīva

Organizatoru grupa

Pilsoņu iniciatīvu ierosinātājam ir jābūt organizatoru grupai.

Prasības

Grupai jāatbilst šādām trim prasībām.

  1. Tajā ir jābūt vismaz 7 personām, kas ir pietiekami vecas, lai drīkstētu balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās
    (18 gadus vecām, izņemot Austriju, Beļģiju un Maltu, kur balsstiesības ir no16 gadiem, un Grieķiju, kur tās ir no 17 gadu vecuma).
  2. Šīm personām ir jādzīvo vismaz 7 dažādās valstīs. Grupas dalībniekiem ir jābūt ES pilsoņiem, bet viņiem nav obligāti jābūt 7 dažādu ES valstu valstspiederīgajiem. Piemēram, grupā var būt 3 Portugāles un 4 Lietuvas valstspiederīgie, ja viņi dzīvo 7 dažādās ES valstīs.
  3. Neviens no minimālā skaita (7 dalībniekiem) nedrīkst būt Eiropas Parlamenta deputāts.

Kontaktpersonas

Grupai no savu dalībnieku vidus ir jāizraugās pārstāvis un vietnieks. Šīs divas personas būs pilnvarotas izteikties un rīkoties grupas vārdā.

Viņi kā kontaktpersonas visas procedūras gaitā nodrošinās saziņu starp grupu un Eiropas Komisiju.

Grupas juridiskais statuss

Jūs varat (bet tas nav obligāti) izveidot juridisku personu iniciatīvas pārvaldīšanai. Šai juridiskajai personai jābūt reģistrētai kādā no ES valstīm un jādarbojas atbilstīgi spēkā esošajiem valsts likumiem.

Ja izveidojat juridisku personu, jūsu pārstāvim ir jābūt pilnvarotam rīkoties tās vārdā.

Sīkāka informācija

 

Vēlaties uzzināt vairāk un sadarboties?