Preskoči na glavno vsebino
Evropska državljanska pobuda

Skupina organizatorjev

Državljansko pobudo mora predlagati skupina organizatorjev.

Zahteve

Skupina mora izpolnjevati naslednje tri zahteve:

  1. Sestavljati jo mora najmanj sedem državljanov, ki so dovolj stari, da lahko volijo na volitvah v Evropski parlament
    (18 let, razen v Avstriji, Belgiji in na Malti, kjer je ta starost 16 let, in v Grčiji, kjer je 17 let).
  2. Prebivati morajo v najmanj sedmih različnih državah EU. Biti morajo državljani EU, vendar ni treba, da so državljani sedmih različnih držav EU. Skupino lahko denimo sestavljajo trije portugalski in štirje litovski državljani, v kolikor živijo v sedmih različnih državah EU.
  3. Nihče od njih pa ne sme biti poslanec oziroma poslanka Evropskega parlamenta.

Kontaktni osebi

Skupina izmed svojih članov imenuje predstavnika/predstavnico in njegovega/njeno namestnika/namestnico, ki zastopata skupino.

Predstavnik/predstavnica in namestnik/namestnica sta kontaktni osebi, ki ves čas postopka povezujeta skupino in Evropsko komisijo.

Pravna oblika skupine

Za upravljanje pobude lahko ustanovite pravno osebo, vendar to ni nujno. Ta pravna oseba mora biti registrirana v državi EU v skladu z ustreznim nacionalnim pravom.

Če ustanovite pravno osebo, morate predstavnika oziroma predstavnico pooblastiti za delovanje v njenem imenu.

Več informacij

 

Bi želeli izvedeti več in sodelovati?