Přejít na hlavní obsah
Evropská občanská iniciativa

Skupina organizátorů

Občanskou iniciativu musí navrhnout skupina organizátorů.

Požadavky

Skupina musí splňovat tyto 3 podmínky:

  1. Musí ji tvořit nejméně 7 osob splňujících věkovou hranici, aby mohli volit ve volbách do Evropského parlamentu
    (tj. 18 let, s výjimkou Belgie, Malty a Rakouska, kde je to 16 let, a Řecka, kde je to 17 let).
  2. Na základě bydliště musí být nejméně ze 7 různých zemí EU. Musí být občany Unie, ale nemusí být státními příslušníky ze 7 různých zemí EU. Skupina může být například složena ze 3 Portugalců a 4 Litevců, přičemž každý z nich musí bydlet v jiné zemi EU, aby byla splněna předchozí podmínka.
  3. Žádný z tohoto minimálního počtu 7 členů nesmí být poslancem Evropského parlamentu.

Kontaktní osoby

Skupina ze svého středu určí svého zástupce a jeho náhradníka, kteří budou jménem skupiny jednat a budou jejími mluvčími.

Tyto kontaktní osoby budou během celého postupu plnit úlohu prostředníka mezi skupinou a Komisí.

Právní forma skupiny

Pro účely správy iniciativy můžete, ale nemusíte, vytvořit právní subjekt. Tento subjekt musí být registrován v některé ze zemí EU a musí být zřízen v souladu s příslušnými právními předpisy dané země.

Zástupce skupiny pak musí být pověřen jednáním jménem tohoto právního subjektu.

Další informace

 

Hledáte poradenství a kontakty?