Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet

Grupp av organisatörer

Ett medborgarinitiativ måste läggas fram av en grupp av organisatörer.

Tre krav

Gruppen måste uppfylla följande tre krav:

  1. Den måste bestå av minst sju personer som har uppnått rösträttsålder för Europaparlamentsval (18 år utom i Belgien, Malta och Österrike där rösträttsåldern är 16 år och i Grekland där den är 17 år).
  2. Medlemmarna måste bo i minst sju olika EU-länder. De måste vara EU-medborgare men behöver inte vara medborgare i sju olika EU-länder. Gruppen kan t.ex. bestå av tre portugiser och fyra litauer, förutsatt att de bor i sju olika EU-länder.
  3. Ingen av de sju obligatoriska medlemmarna får vara Europaparlamentsledamöter.

Kontaktpersoner

Organisatörsgruppen måste utse en företrädare och en ersättare bland sina medlemmar, som ska tala och handla på gruppens vägnar.

De kommer att fungera som kommissionens kontaktpersoner under hela förfarandet.

Juridisk form

Du kan – men behöver inte – skapa en rättslig enhet som ska sköta initiativet. Enheten måste vara registrerad i ett EU-land och följa relevant nationell lagstiftning.

Om du skapar en rättslig enhet måste gruppens företrädare ha fullmakt att handla på enhetens vägnar.

Läs mer

 

Vill du lära dig mer och samarbeta med andra?