Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Initiativtagergruppen

Et borgerinitiativ skal organiseres af en initiativtagergruppe.

Betingelser

Gruppen skal opfylde følgende betingelser:

  1. Den skal have mindst 7 medlemmer, som er gamle nok til at stemme ved valg til Europa-Parlamentet
    (dvs. være18 år, undtagen i Belgien, Malta og Østrig, hvor valgretsalderen er 16, og i Grænkenland, hvor den er 17).
  2. Medlemmerne skal bo i mindst 7 forskellige EU-lande. De skal være EU-borgere, men behøver ikke at være statsborgere i 7 forskellige EU-lande. F.eks. kan gruppen godt bestå af 3 portugisiske og 4 litauiske statsborgere, forudsat at de bor i 7 forskellige EU-lande.
  3. Ingen af de mindst 7 medlemmer må være medlemmer af Europa-Parlamentet.

Kontaktpersoner

Gruppen skal blandt sine medlemmer udpege en repræsentant og en stedfortræder, der kan tale og handle på gruppens vegne.

Disse kontaktpersoner skal fungere som bindeled mellem gruppen og Kommissionen under hele forløbet.

Gruppens juridiske status

I kan, men behøver ikke, oprette en retlig enhed til at forvalte borgerinitiativet. Enheden skal registreres i et EU-land og overholde lovgivningen i det pågældende land.

Hvis I opretter en retlig enhed, skal jeres repræsentant være bemyndiget til at handle på dens vegne.

Mere information

 

Vil du lære nyt og samarbejde med andre?