Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatus

Korraldajate rühm

Kodanikualgatuse ettepaneku peab tegema korraldajate rühm.

Nõuded

Korraldajate rühm peab vastama järgmisele kolmele nõudele.

  1. Rühm peab koosnema vähemalt seitsmest inimesest, kes on piisavalt vanad, et hääletada Euroopa Parlamendi valimistel
    (18 aastat, välja arvatud Belgias, Maltal ja Austrias, kus valimisõiguslik vanus on 16 aastat, ja Kreekas, kus see on 17 aastat).
  2. Nad peavad elama vähemalt seitsmes erinevas ELi liikmesriigis. Nad peavad olema ELi kodanikud, kuid ei pea olema seitsme erineva ELi liikmesriigi kodanikud. Näiteks võib rühma kuuluda kolm Portugali ja neli Leedu kodanikku, tingimusel et nad elavad seitsmes erinevas ELi liikmesriigis.
  3. Ükski neist seitsmest isikust ei tohi olla Euroopa Parlamendi liige.

Kontaktisikud

Rühm peab oma liikmete hulgast nimetama esindaja ning tema asendaja, kellel on õigus rühma nimel esineda ja tegutseda.

Nemad on kontaktisikud rühma ja komisjoni vahelises suhtlemises kogu menetluse vältel.

Korraldajate rühma õiguslik vorm

Algatuse juhtimiseks võib luua juriidilise isiku, kuid seda ei pea tegema. Juriidiline isik peab olema registreeritud ELi liikmesriigis ja põhinema asjakohasel siseriiklikul õigusel.

Kui loote juriidilise isiku, peab selle esindaja olema volitatud juriidilise isiku nimel tegutsema.

Lisateave

 

Kas soovite rohkem teada ja koostööd teha?