Glavni sadržaj
Europska građanska inicijativa

Skupina organizatora

Građansku inicijativu mora predložiti skupina organizatora.

Uvjeti

Skupina mora ispunjavati sljedeća tri uvjeta:

  1. mora se sastojati od najmanje sedam osoba koje su dovoljno stare da imaju pravo glasovanja na europskim izborima
    (18 godina, osim u Austriji, Belgiji i Malti, u kojima je dob za glasovanje 16, i Grčkoj, u kojoj je 17 godina)
  2. te osobe moraju živjeti u najmanje sedam različitih država članica EU-a. One moraju biti državljani države članice EU-a, ali ne moraju biti državljani sedam različitih država članica; na primjer, skupina može sadržavati tri portugalska i četiri litavska državljana koji žive u sedam različitih država članica EU-a
  3. nijedna od tih sedam osoba ne smije biti zastupnik u Europskom parlamentu.

Osobe za kontakt

Skupina među svojim članovima mora odabrati predstavnika i zamjenika, koji će govoriti i djelovati u ime skupine.

Oni će biti osobe za kontakt koje će tijekom postupka povezivati skupinu i Komisiju.

Pravni oblik skupine

Za upravljanje inicijativom možete, ali ne morate, osnovati pravnu osobu. Ona mora biti registrirana u državi članici EU-a i temeljiti se na relevantnom nacionalnom pravu.

Ako osnujete pravnu osobu, morate ovlastiti predstavnika da djeluje u njezino ime.

Više informacija

 

Zainteresirani ste za učenje i suradnju?