Mur għall-kontenut ewlieni
Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

Gwida dwar il-Protezzjoni tad-Data - Mistoqsija 15

Mur lura għall-paġna ewlenija tal-Gwida dwar il-Protezzjoni tad-Data għall-organizzaturi

 

Gwida dwar il-Protezzjoni tad-Data - Mistoqsija 15

Sottomissjoni tad-dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ miġbura lill-Istati Membri għall-verifika – x’inhuma r-rwoli u r-responsabbiltajiet meta jintuża s-servizz ta’ skambju ta’ files tal-Kummissjoni? 

Japplika taħt ix-Xenarju tal-Każ 2 meta s-sottomissjoni tad-dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ issir permezz tas-servizz ta’ skambju tal-files tal-Kummissjoni

Tista’ tagħżel li titlob lill-Kummissjoni tissottometti dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ lill-Istati Membri għall-verifika anki jekk dawn ikunu nġabru jew f’forma stampata (taħt il-kontroll uniku tad-data tar-rappreżentant).

X’inhuma r-rwoli u r-responsabbiltajiet tal-Kummissjoni?

  • Tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-organizzaturi s-sistema tal-IT rilevanti, ikkonfigurata minn qabel għall-inizjattiva.
  • Tagħmel disponibbli għalihom il-faċilità ta’ kriptaġġ.
  • Tiżgura sottomissjoni sigura u kunfidenzjali lill-Istati Membri tad-dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ kriptati u applowdjati mill-organizzaturi.
  • Tħassar il-files maħżuna fil-faċilità ta’ sottomissjoni ladarba tkun żgurat mal-grupp ta’ organizzaturi u l-Istati Membri, li s-sottomissjoni tkun tlestiet.
  • Tittrażmetti lill-grupp ta’ organizzaturi t-talbiet tas-suġġetti tad-data għal aktar trattament.
  • Tipprovdi valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data, rekord tal-attivitajiet ta’ pproċessar u s-servizzi tal-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tiegħu fir-rigward ta’ din l-operazzjoni ta’ pproċessar.

X’inhuma r-rwoli u r-responsabbiltajiet tal-Kummissjoni?

  • Tikkripta d-dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ (wara l-iskenjar ta’ dawk miġbura f’forma stampata)
  • Tapplowdja d-dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ kriptati fis-servizz ta’ skambju ta’ files
  • Tiddeċiedi dwar id-data tas-sottomissjoni lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri
  • Tittratta kwalunkwe talba tas-suġġetti tad-data li tasal f’dak l-istadju tal-ipproċessar skont il-GDPR. 

Informazzjoni sħiħa fir-rigward tal-obbligi taż-żewġ kontrolluri konġunti tinsab fil-ftehimiet rilevanti ta’ kontroll konġunt.

JEKK JOGĦĠBOK INNOTA: 

Intom tistgħu tagħżlu wkoll li tissottomettu d-dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ miġburin billi tużaw formoli stampati bl-użu tal-mezzi tagħkom stess.

Referenzi:

L-Artikoli 4, 3, 10 u 12 tar-Regolament dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej

Tixtieq titgħallem u tikkollabora?