Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Usmernenia v oblasti ochrany údajov – otázka č. 8

Späť na hlavnú stránku usmernení v oblasti ochrany údajov pre organizátorov

 

Usmernenia v oblasti ochrany údajov – otázka č. 8

Čo je úlohou zodpovednej osoby? 

Kedy je potrebné určiť zodpovednú osobu?

V zmysle právnych predpisov sa vyžaduje určenie zodpovednej osoby najmä vtedy, keď sa vo veľkom rozsahu spracúvajú citlivé údaje.

Zodpovedná osoba môže byť pracovníkom vašej organizácie alebo ňou môže byť externá osoba na základe zmluvy o poskytovaní služieb. Zodpovednou osobou môže byť jednotlivec alebo organizácia.

Aké úlohy a povinnosti má zodpovedná osoba?

Zodpovedná osoba pomáha prevádzkovateľovi vo všetkých náležitostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Úlohy a povinnosti zodpovednej osoby sú podrobne vysvetlené v usmerneniach EDPB týkajúcich sa zodpovedných osôb.

Ak sa táto pozícia zriadi, kontaktné údaje zodpovednej osoby sa oznámia na webovej adrese iniciatívy v registri európskych iniciatív občanov a vo vyhlásení o ochrane osobných údajov

UPOZORNENIE: 

V prípade spracovateľských operácií, za ktoré je Komisia zodpovedná na základe dohody o spoločnom prevádzkovaní (scenár 1), zodpovedná osoba Komisie monitoruje, ako Komisia plní povinnosti, ktoré jej vyplývajú z nariadenia o ochrane údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie. Organizátori môžu určiť zodpovednú osobu v súlade s článkom 37 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to pokiaľ ide o ich povinnosti v pozícii (spoločného) prevádzkovateľa.  

Referenčné dokumenty:

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?