Przejdź do treści głównej
Europejska inicjatywa obywatelska

Wytyczne dotyczące ochrony danych – pytanie 8

Powrót do strony głównej „Wytyczne dotyczące ochrony danych dla organizatorów”

 

Wytyczne dotyczące ochrony danych – pytanie 8

Jaką rolę pełni inspektor ochrony danych (IOD)? 

Kiedy należy wyznaczyć inspektora ochrony danych?

Wyznaczenie inspektora ochrony danych (IOD) jest prawnie wymagane szczególnie w przypadku przetwarzania na dużą skalę danych wrażliwych.

Inspektorem ochrony danych może być pracownik danej organizacji lub osoba z zewnątrz zatrudniona na podstawie umowy o świadczenie usług. Inspektorem ochrony danych może być osoba fizyczna lub organizacja.

Jakie są zadania i obowiązki inspektora ochrony danych?

IOD wspiera administratora we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych. Zadania i obowiązki IOD wyjaśniono szczegółowo w Wytycznych EROD dotyczących inspektorów ochrony danych.

W przypadku ustanowienia inspektora ochrony danych należy opublikować jego dane kontaktowe na stronie internetowej inicjatywy w rejestrze europejskiej inicjatywy obywatelskiej oraz w oświadczeniu o ochronie prywatności

UWAGA: 

W odniesieniu do operacji przetwarzania, za które zgodnie z umową o współadministrowaniu odpowiada Komisja (scenariusz 1), IOD Komisji monitoruje realizowanie przez Komisję jej zobowiązań wynikających z EUDPR. Organizatorzy mogą wyznaczyć inspektora ochrony danych zgodnie z art. 37 RODO w związku z obowiązkami spoczywającymi na nich jako (współ)administratorach.  

Odniesienia:

Chcesz wiedzieć więcej i współpracować z innymi?