Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Vejledning om databeskyttelse – Spørgsmål 8

Gå til forsiden til Vejledning om databeskyttelse for initiativtagere

 

Vejledning om databeskyttelse – Spørgsmål 8

Hvilken rolle har en databeskyttelsesrådgiver? 

Hvornår skal man udpege en databeskyttelsesrådgiver?

Det er lovpligtigt at udpege en databeskyttelsesrådgiver, når store mængder af følsomme oplysninger behandles.

Databeskyttelsesrådgiveren kan være ansat i jeres organisation eller hos en ekstern partner, der udfører opgaven på grundlag af en servicekontrakt. Databeskyttelsesrådgiveren kan være en fysisk person eller en organisation.

Hvilke opgaver og ansvarsområder har databeskyttelsesrådgiveren?

Databeskyttelsesrådgiveren bistår den dataansvarlige i alle spørgsmål vedrørende beskyttelse af personoplysninger. En detaljeret forklaring af databeskyttelsesrådgiverens opgaver og ansvarsområder findes i Databeskyttelsesrådets retningslinjer for databeskyttelsesrådgivere.

Når databeskyttelsesrådgiveren er blevet udpeget, skal dennes kontaktoplysninger fremgå på webstedet for borgerinitiativet i registret over det europæiske borgerinitiativ og i databeskyttelseserklæringen

BEMÆRK: 

Hvad angår de databehandlingsaktiviteter, som Kommissionen er ansvarlig for i henhold til aftalen om fælles dataansvar (scenarie 1), overvåger Kommissionens databeskyttelsesrådgiver, at Kommissionens lever op til forpligtelserne i henhold til EUDPR. Initiativtagerne kan udpege en databeskyttelsesrådgiver i overensstemmelse med artikel 37 i GDPR i forbindelse med deres ansvar som (fælles) registeransvarlig.  

Henvisninger:

Vil du lære nyt og samarbejde med andre?