Chuig an bpríomhábhar
An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Treoir maidir le Cosaint Sonraí – Ceist 8

Téigh siar chuig príomhleathanach na Treorach maidir le Cosaint Sonraí do na heagraithe

 

Treoir maidir le Cosaint Sonraí – Ceist 8

Cén ról atá ag Oifigeach Cosanta Sonraí (OCS)? 

Cathain ba cheart Oifigeach Cosanta Sonraí a ainmniú?

Is ceanglas dlíthiúil é Oifigeach Cosanta Sonraí (OCS) a ainmniú go háirithe i gcás ina bhfuil sonraí íogaire á bpróiseáil ar scála mór.

Féadfaidh an OCS a bheith ina bhall foirne de d’eagraíocht nó féadfar conradh seachtrach a dhéanamh leis bunaithe ar theagmháil seirbhíse. D’fhéadfadh sé gur duine aonair nó eagraíocht é an OCS.

Cad iad cúraimí agus freagrachtaí an Oifigigh Cosanta Sonraí?

Tugann an OCS cúnamh don rialaitheoir le gach saincheist a bhaineann le sonraí pearsanta a chosaint. Mínítear cúraimí agus freagrachtaí an OCS go mion sna Treoirlínte EDPB maidir le hOifigigh Cosanta Sonraí.

Má bhunaítear an seasamh sin, cuirfear sonraí teagmhála OCS in iúl ag seoladh gréasáin an tionscnaimh i gClár an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh agus sa ráiteas príobháideachais 

TABHAIR DO D’AIRE: 

Le haghaidh na n-oibríochtaí próiseála a bhfuil an Coimisiún freagrach astu faoin gcomhaontú maidir le rialú comhpháirteach (Cás 1), déanann OCS an Choimisiúin monatóireacht ar chur chun feidhme a n-oibleagáidí arna dhéanamh ag an gCoimisiún faoi EUDPR. Féadfaidh na heagraithe OCS a cheapadh i gcomhréir le hAirteagal 37 de RGCS i ndáil lena bhfreagrachtaí mar rialaitheoir (comhpháirteach).  

Tagairtí:

Ar mhaith leat foghlaim agus comhoibriú?