Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatus

Andmekaitsesuunised – 8. küsimus

Pöörduge tagasi andmekaitsesuuniste avalehele

 

Andmekaitsesuunised – 8. küsimus

Milline on andmekaitseametniku roll? 

Millal tuleks määrata andmekaitseametnik?

Andmekaitseametniku määramine on seadusega ette nähtud eelkõige tundlike andmete ulatusliku töötlemise korral.

Andmekaitseametnikuks võib olla teie organisatsiooni töötaja või teenuslepingu alusel töötav väline töötaja. Andmekaitseametnik võib olla üksikisik või organisatsioon.

Millised on andmekaitseametniku ülesanded ja kohustused?

Andmekaitseametnik abistab vastutavat töötlejat kõigis isikuandmete kaitsega seotud küsimustes. Tema ülesandeid ja kohustusi on üksikasjalikult selgitatud Euroopa Andmekaitsenõukogu suunistes andmekaitseametnike kohta.

Kui andmekaitseametnik määratakse, avaldatakse tema kontaktandmed Euroopa kodanikualgatuse registris kodanikualgatuse lehel ja isikuandmete kaitse põhimõtteid sisaldavates materjalides. 

MÄRKUS. 

Töötlemistoimingute puhul, mille eest vastutab komisjon ühisvastutuse lepingu alusel (1. stsenaarium), jälgib komisjoni andmekaitseametnik, kuidas komisjon täidab ELi andmekaitsemäärusest tulenevaid kohustusi. Korraldajad võivad isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 37 kohaselt määrata andmekaitseametniku selliste töötlemistoimingute jaoks, mille eest nad vastutavad (kaasvastutava) töötlejana.  

Viited:

Kas soovite rohkem teada ja koostööd teha?