Chuig an bpríomhábhar
An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Athbhreithniú 2023 ar an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh

Forléargas

Ní mór don Choimisiún Eorpach athbhreithniú tréimhsiúil a dhéanamh ar cad é atá ag éirigh leis an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh. Leagtar amach a chuid torthaí i dtuarascálacha chuig Parlaimint na hEorpa agus an Comhairle. 

Ghlac an Coimisiún a chéad tuarascáil maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2019/788 an 6 Nollaig 2023. Sa phróiseas athbhreithniúcháin, dhírigh an Coimisiún ar thionscnaimh a cláraíodh ón 1 Eanáir 2020 agus ar thionscnaimh a cláraíodh faoin gcéad Rialachán maidir leis an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh a bhí fós ar siúl an 1 Eanáir 2020 ag céimeanna éagsúla de nós imeachta an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh. 

Rinne an Coimisiún roinnt comhairliúchán le feidhmiú mar bhonn fianaise don tuarascáil athbhreithniúcháin (le fáil i mBéarla amháin):

Ionchorpraítear sa tuarascáil athbhreithniúcháin na torthaí ó ‘Staidéar neamhspleách ar Réitigh Theicniúla d’Eagraithe na dtionscnamh Eorpach ó na saoránaigh’ (le fáil i mBéarla amháin) arna dhéanamh ag foireann sheachtrach taighde TF chun anailís a dhéanamh ar na féidearthachtaí maidir le réitigh leabaithe ar an lárchóras bailithe ar líne a d’fhéadfadh an Coimisiún a thairiscint d’eagraithe na dtionscnamh Eorpach ó na saoránaigh.

Tugtar aghaidh sa tuarascáil athbhreithniúcháin freisin ar shaincheisteanna éagsúla a áirítear sa rún ó Pharlaimint na hEorpa an 13 Meitheamh 2023 maidir le cur chun feidhme na Rialachán maidir leis an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh agus lena ndéantar comhlánú freisin ar fhreagra an Choimisiúin ar an rún ó Pharlaimint na hEorpa. 

Féach preaseisiúint an Choimisiúin agus na príomhfhíricí agus na príomhfhigiúirí don tréimhse tuairiscithe.

Doiciméid

COM_2023_787_GA
Gaeilge
(503.42 KB - PDF)
Íoslódáil
Factsheet - 2023 ECI review
alt=””
Béarla
(1.98 MB - PDF)
Íoslódáil
Consultations with ECI organisers
Béarla
(659.41 KB - PDF)
Íoslódáil
An online survey targeting Member State authorities
Béarla
(452.56 KB - PDF)
Íoslódáil
An online survey targeting citizens
Béarla
(242.51 KB - PDF)
Íoslódáil
An exit survey targeting ECI signatories
Béarla
(164.19 KB - PDF)
Íoslódáil
Study on Technical Solutions for Organisers of European Citizens Initiatives
Béarla
(1.68 MB - PDF)
Íoslódáil
Ar mhaith leat foghlaim agus comhoibriú?