Direct naar de inhoud
Europees burgerinitiatief

Komt uw idee in aanmerking voor een burgerinitiatief?

Om erachter te komen of uw voorstel geschikt is voor een burgerinitiatief moet u eerst nagaan of het een onderwerp is waarover de EU zeggenschap heeft en waarvoor de Europese Commissie ook de bevoegdheid heeft om een wetsvoorstel in te dienen.

Bij de registratie van uw burgerinitiatief moet u onder meer vermelden welke verdragsbepaling(en) (artikel of bredere referentie) volgens u relevant zijn voor uw voorstel.

De Commissie heeft deze bevoegdheid als:

  • in het desbetreffende verdragsartikel naar een wetgevingsprocedure ("gewone wetgevingsprocedure" of "bijzondere wetgevingsprocedure") wordt verwezen, behalve wanneer uitdrukkelijk is bepaald dat de Commissie het voorstel niet zelf opstelt

of

  • in het desbetreffende artikel uitdrukkelijk wordt gezegd dat de Commissie een voorstel moet opstellen.
    Voorbeeld: “De Raad stelt op voorstel van de Commissie [...]".

Beleidsterreinen en overeenkomstige verdragsartikelen

Meer informatie?

Meer weten en samenwerken?