Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatus

Kas teie ideest võib saada kodanikualgatus?

Selleks et saada teada, kas teie ettepanek võib olla kodanikualgatuseks sobiv, peate kontrollima, et see hõlmaks poliitikavaldkonda, milles ELil on pädevus ning et selles poliitikavaldkonnas oleks komisjonil volitused esitada seadusandlik ettepanek.

Oma kavandatud algatuse registreerimiseks vajaliku teabe hulgas peate viitama aluslepingu sättele/sätetele (artiklile või laiemale viitele), mida peate oma kavandatud meetme puhul asjakohaseks.

Komisjonil on volitused õigusakti ettepaneku tegemiseks, kui

  • artiklis viidatakse seadusandlikule menetlusele (seadusandlik tavamenetlus või seadusandlik erimenetlus), välja arvatud erijuhtudel, kui artiklis sätestatakse teisiti (st kui seal selgesõnaliselt mainitakse, et ettepaneku teeb mõni muu institutsioon, mitte komisjon)

VÕI

  • artiklis on selgelt viidatud sellele, et komisjon vastutab ettepaneku tegemise eest.
    Näide: „Nõukogu [...] komisjoni ettepaneku põhjal [...]“.

Poliitikavaldkonnad ja seotud aluslepingute artiklid

Vajate lisateavet?

Kas soovite rohkem teada ja koostööd teha?