Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos piliečių iniciatyva

Ar jūsų idėjai įgyvendinti tinka imtis piliečių iniciatyvos?

Norėdami išsiaiškinti, ar galite siūlyti piliečių iniciatyvą jums rūpimu klausimu, turite patikrinti, ar tas klausimas yra susijęs su ES kompetencijai priklausančia politikos sritimi ir ar Komisija turi įgaliojimus siūlyti tos srities teisės aktus.

Registruodami iniciatyvą kartu su kita informacija turėsite nurodyti Sutarties nuostatą (-as) (straipsnį ar platesnę nuorodą), kuri (-ios), jūsų nuomone, yra susijusi (-ios) su jūsų siūlomais veiksmais.

Komisija turi įgaliojimus siūlyti teisės aktus:

  • jei Sutarties straipsnyje nurodyta teisėkūros procedūra („įprasta teisėkūros procedūra“ arba „speciali teisėkūros procedūra“), išskyrus konkrečius atvejus, kai straipsnyje nurodyta kitaip (pvz., konkrečiai nurodyta, kad teisės aktų pasiūlymus teikia ne Komisija, o kita institucija)

ARBA

  • jei aiškiai nurodyta, kad už pasiūlymų teikimą atsakinga Komisija.
    Pavyzdys. „Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu [...]“.

Politikos sritys ir susiję Sutarties straipsniai

Trūksta informacijos?

Norite mokytis ir bendradarbiauti?