Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Може ли вашата идея да стане гражданска инициатива?

За да разберете дали вашето предложение може да се превърне в гражданска инициатива, трябва да проверите дали то се отнася до област на политиката, в която ЕС има компетентност, и дали в тази област Комисията има правомощия да прави предложения за правни актове.

Информацията, необходима за регистрирането на вашата инициатива, включва разпоредбите на Договорите (член или текст), за които смятате, че се отнасят до предлаганото от вас действие.

Комисията има правомощия да предлага правен акт, когато:

  • членът от Договора се отнася до законодателна процедура (обикновена законодателна процедура или специална законодателна процедура), освен в конкретни случаи, в които членът предвижда друго (например ако специално е посочено, че предложението се прави от институция, различна от Комисията)

ИЛИ

  • в члена изрично е посочено, че Комисията носи отговорността за представяне на предложения.
    Например: Съветът, по предложение на Комисията [...].

Области на политиката и свързани членове от Договорите

Нуждаете се от повече информация?

Искате да научите повече и да си сътрудничите?