Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Kan din idé blive til et borgerinitiativ?

Du bør først undersøge, om dit forslag har mulighed for at føre til et borgerinitiativ, dvs. at du skal sikre dig, at det vedrører et af EU's kompetenceområder, og at Kommissionen har beføjelse til at fremsætte et forslag til lovgivning på området.

Du skal indsende en række oplysninger for at få dit initiativ registreret. Du skal bl.a. fortælle, hvilke traktatbestemmelser (artikel eller bredere henvisning) du anser for relevante for det foreslåede tiltag.

Kommissionen kan fremsætte lovforslag, hvis:

  • artiklen nævner en lovgivningsprocedure ("den almindelige lovgivningsprocedure" eller "den særlige lovgivningsprocedure"), medmindre artiklen undtagelsesvis siger noget andet (f.eks. hvis den udtrykkeligt nævner, at en anden institution end Kommissionen stiller lovforslaget)

ELLER

  • artiklen udtrykkeligt siger, at det påhviler Kommissionen at fremsætte et forslag.
    Eksempel: "Rådet vedtager på forslag af Kommissionen [...]".

Politikområder og traktatartikler med relation til disse

Har du brug for mere information?

Vil du lære nyt og samarbejde med andre?