Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīva

Vai jūsu ideja var būt pilsoņu iniciatīva?

Lai noskaidrotu, vai jūsu priekšlikums var būt pilsoņu iniciatīvas priekšmets, jums jāpārliecinās, ka tas attiecas uz politikas jomu, kura ir ES kompetencē, un ka Komisija ir pilnvarota iesniegt jaunu tiesību aktu projektus par šo jomu.

Lai jūsu ierosināto iniciatīvu varētu reģistrēt, jums būs jāsniedz dažādas ziņas, — jums būs arī jānorāda tie līgumu noteikumi (pants vai plašāka atsauce), kuri, jūsuprāt, attiecas uz jūsu ierosināto rīcību.

Komisijai ir tiesības ierosināt tiesību aktu,

  • ja attiecīgajā līguma pantā norādīts uz likumdošanas procedūru (“parasto likumdošanas procedūru” vai “īpašo likumdošanas procedūru”), ja vien šajā pantā nav paredzēts kas cits (t.i., tajā īpaši norādīts, ka tiesību akta projektu iesniedz kāda cita iestāde, nevis Komisija)

VAI

  • ja attiecīgajā pantā ir skaidri norādīts, ka Komisijai ir pienākums sniegt priekšlikumu.
    Piemērs “Padome pēc Komisijas priekšlikuma [...]”.

Politikas jomas un līguma panti, kas uz tām attiecas

Jums vajadzīga plašāka informācija?

 

Vēlaties uzzināt vairāk un sadarboties?