Glavni sadržaj
Europska građanska inicijativa

Može li vaša ideja postati građanska inicijativa?

Kako biste saznali može li vaš prijedlog postati građanska inicijativa, morate provjeriti odnosi li se on na područje politike u kojem EU ima nadležnost te ima li Komisija ovlasti da u tom području politike podnese prijedlog pravnog akta.

Među informacijama koje su potrebne za registraciju inicijative morate navesti odredbu ili odredbe Ugovora (određeni članak ili šire upućivanje) koje smatrate relevantnima za predloženo djelovanje.

Komisija je ovlaštena predložiti pravni akt u sljedećim slučajevima:

  • članak Ugovora upućuje na zakonodavni postupak („redovni zakonodavni postupak” ili „posebni zakonodavni postupak”), osim u određenim slučajevima kada je člankom drukčije predviđeno (tj. kada se posebno navodi da prijedlog izrađuje druga institucija)

ILI

  • u članku se posebno navodi da je Komisija odgovorna za izradu prijedloga.
    Primjer: „Vijeće na prijedlog Komisije [...]”.

Područja politike i povezani članci Ugovora

Trebate više informacija?

Zainteresirani ste za učenje i suradnju?