Siirry pääsisältöön
Eurooppalainen kansalaisaloite

Millaisesta aiheesta voi tehdä kansalaisaloitteen?

Ehdotuksesi voi soveltua kansalaisaloitteeksi, jos se liittyy sellaiseen politiikan alaan, jolla EU on toimivaltainen ja jolla komissiolla on valtuudet tehdä säädösehdotuksia.

Jotta kansalaisaloite voidaan rekisteröidä, aloitteen tekijöiden on ilmoitettava EU:n perussopimusten kohdat (artikla tai laajempi viite), joita he pitävät olennaisina ehdottamiensa toimien kannalta.

Komissio voi tehdä säädösehdotuksia, jos

  • perussopimuksen artiklassa mainitaan lainsäätämisjärjestys ("tavallinen lainsäätämisjärjestys" tai "erityinen lainsäätämisjärjestys") eikä siinä säädetä toisin (eli todeta suoraan, että jokin muu toimielin kuin komissio tekee säädösehdotuksen)

TAI

  • artiklassa nimenomaisesti todetaan, että säädösehdotuksen tekeminen on komission vastuulla.
    Esimerkki: "Neuvosto [vahvistaa/hyväksyy tms...] komission ehdotuksesta ...".

Politiikan alat ja vastaavat perussopimusten artiklat

Tarvitsetko lisätietoa?

Haluatko saada lisätietoa ja tehdä yhteistyötä?