Preskoči na glavno vsebino
Evropska državljanska pobuda

Ali je vaša zamisel primerna za državljansko pobudo

Preveriti morate, ali je vaš predlog primeren za državljansko pobudo, in sicer ali zadeva področje politike v pristojnosti EU, na katerem ima Komisija pooblastilo za pripravo predloga pravnega akta.

Med informacijami, ki so potrebne za prijavo pobude, morate navesti določbe Pogodbe (člen ali širši sklic), za katere menite, da so relevantne za ukrep, ki ga predlagate.

Komisija je pristojna za pripravo pravnega akta, kadar:

  • se člen sklicuje na zakonodajni postopek (redni zakonodajni postopek ali posebni zakonodajni postopek), razen v posebnih primerih, kjer člen določa drugače (t. j. izrecno določa, da je za pripravo predloga pristojna druga institucija);

ALI

  • kadar člen izrecno določa, da je za pripravo predloga pristojna Komisija.
    Primer: Svet na predlog Komisije [...].

Področja politike in povezani členi Pogodbe

Več informacij

Bi želeli izvedeti več in sodelovati?