Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet

Kan mitt förslag bli ett medborgarinitiativ?

För att du ska kunna lägga fram ditt förslag som ett medborgarinitiativ måste du kontrollera att det gäller ett politikområde där EU har befogenheter och att kommissionen har rätt att föreslå lagar inom det området.

För att kommissionen ska registrera ditt initiativförslag måste du ange de fördragsbestämmelser (artikel eller bredare hänvisning) som du anser är relevanta för ditt förslag.

Kommissionen kan lägga fram lagförslag om

  • fördragsartikeln nämner ett lagstiftningsförfarande (ordinarie lagstiftningsförfarande eller särskilt lagstiftningsförfarande), utom i undantagsfall om det t.ex. står att en annan institution än kommissionen ska lägga fram förslag

ELLER

  • det i artikeln uttryckligen står att kommissionen ansvarar för att lägga fram förslag.
    Exempel: Rådet, på förslag från kommissionen [...].

Politikområden och artiklar i fördraget

Vill du veta mer?

Vill du lära dig mer och samarbeta med andra?