Mur għall-kontenut ewlieni
Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

L-idea tiegħek tista’ tkun tajba għall-inizjattiva taċ-ċittadini?

Biex ikollok idea jekk il-proposta tiegħek tistax tkun suġġett ta' inizjattiva taċ-ċittadini, jeħtieġlek tiċċekkja jekk tikkonċernax qasam ta' politika fejn l-UE għandha l-kompetenza u jekk il-Kummissjoni għandhiex is-setgħa li tissottometti proposta għal att legali f'dan il-qasam.

Fost l-informazzjoni meħtieġa biex tirreġistra l-inizjattiva tiegħek, trid tindika d-dispożizzjoni(jiet) tat-Trattat (artikolu jew referenza usa’) li tqis rilevanti għall-azzjoni li qed tipproponi.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa tipproponi att legali meta:

  • l-artikolu jirreferi għall-proċedura leġiżlattiva ("il-proċedura leġiżlattiva ordinarja" jew "il-proċedura leġiżlattiva speċjali"), ħlief f'każijiet speċifiċi fejn l-artikolu jipprovdi xort'oħra (i.e. isemmi speċifikament li istituzzjoni oħra minbarra l-Kummissjoni tista' tagħmel il-proposta)

JEW

  • l-artikolu jsemmi speċifikament li l-Kummissjoni hi responsabbli biex tagħmel proposta.
    Pereżempju: “Il-Kunsill, fuq proposta tal-Kummissjoni [...]".

Oqsma ta' politika u Artikoli tat-Trattati relatati

Għandek bżonn aktar informazzjoni?

Tixtieq titgħallem u tikkollabora?