Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Как да започнете

Ръководство

Ръководство за Европейската гражданска инициатива

Какво трябва да знаете

Европейската гражданска инициатива ви дава възможност да оказвате по-голямо влияние върху създаването на политики в ЕС. С нея се насърчават дебатите по теми, които са близо до сърцето ви, и се повишава осведомеността по въпроси от общ интерес.

Какво означава това за вас:

 • призовавате Европейската комисия да предложи ново законодателство на ЕС, което ще подпомогне вашата кауза – стига то да попада в област, в която ЕС има правомощия да действа;
 • след като регистрирате вашата инициатива и съберете поне 1 милион подписа на хартиен носител и онлайн в поне 7 държави от ЕС, вие и вашите съмишленици от ЕС внасяте инициативата в Комисията;
 • след това се срещате с представители на Комисията, за да обсъдите вашите цели.

След като разгледа вашето предложение, Комисията отговаря какви действия възнамерява да предприеме.

Когато организирате европейска гражданска инициатива, трябва да следвате набор от процедури. Жизненият цикъл на една гражданска инициатива може да продължи месеци и дори години!

Подготовката е от ключово значение. За да ви помогнем за подготовката:

 • този уебсайт предоставя подробна информация за целия процес;
 • Форумът на Европейската гражданска инициатива предоставя насоки и съвети за правните и практическите аспекти на управлението на инициативи, включително:
  • как да съставите текста за дадена инициатива
  • как да обедините усилията си с други хора и да създадете група на организаторите
  • как да събирате подписи...

Също така имайте предвид, че като организатор ще можете да използвате безплатно централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, управлявана от Европейската комисия. Тази система може бързо да бъде конфигурирана за вашата инициатива и осигурява пълно спазване на законодателството за защита на данните.

Започнете вашата инициатива

След като създадете вашата група, съставите текста за вашата инициатива и съберете цялата необходима информация, трябва да подадете искане за регистрация.

За целта представителят на вашата група на организаторите трябва да създаде организаторски акаунт със своя електронен адрес (който ще бъде видим на уебсайта след регистрацията на инициативата) и да попълни необходимите полета.

Забележка: първата стъпка от създаването на организаторски акаунт е създаването на профил в EU Login. Вижте как да свържете мобилния си телефон с профила си в EU Login, за да използвате надеждна двуфакторна автентификация.  

 

Искате да научите повече и да си сътрудничите?