Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Често задавани въпроси относно компетенциите на ЕС и правомощията на Европейската комисия

Компетенции на ЕС

Правомощия на Европейската комисия да предлага правни актове на Съюза

<p>Текстът по-горе има за цел да помогне на потенциални организатори на граждански инициативи. Той не е правно обвързващ за Европейската комисия. Текстът няма претенции за изчерпателност и не представлява официално тълкуване на текста на Договорите.</p>
 

Искате да научите повече и да си сътрудничите?