Direct naar de inhoud
Europees burgerinitiatief

Richtsnoeren inzake gegevensbescherming — vraag 10

Ga terug naar de hoofdpagina van de richtsnoeren inzake gegevensbescherming voor de organisatoren

 

Richtsnoeren inzake gegevensbescherming — vraag 10

Wat moet u doen wanneer u verzoeken van ondertekenaars in verband met gegevensverwerking behandelt? 

Van toepassing op scenario 2, behalve wat betreft het gebruik van de bestandenuitwisselingsdienst van de Commissie

Als betrokkene heeft een burger die een burgerinitiatief ondersteunt (ondertekenaar) het recht om de vertegenwoordiger van de groep organisatoren te verzoeken om:

  • toegang tot,
  • rectificatie,
  • wissing, en
  • beperking van de verwerking van

de persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van steunbetuigingen.

Wat e-mailadressen betreft, kunnen ondertekenaars ook hun toestemming voor de verdere verwerking van deze persoonsgegevens intrekken (verzoek tot “uitschrijven”).

Wat moet u controleren na ontvangst van een dergelijk verzoek?

  • Of er persoonsgegevens van de ondertekenaar worden verwerkt, d.w.z. of de aanvrager een steunbetuiging voor het initiatief heeft ingediend (en eventueel een e-mailadres om op de hoogte te worden gehouden van de voortgang van het initiatief).
    Daartoe kan de vertegenwoordiger de ondertekenaar verzoeken alle informatie te verstrekken die hem in staat stelt de gegevens op te vragen (bijvoorbeeld: de lidstaat waar de gegevens zijn verzameld, geschatte datum van verzameling enz.). Ongeacht of de betrokkene in dit verband al dan niet (nadere) informatie verstrekt, moet de vertegenwoordiger echter een redelijke inspanning leveren om binnen de termijnen op het verzoek te antwoorden.
  • Of de aanvrager de betrokkene is of een wettelijke vertegenwoordiger van hem/haar, en dus een persoon die het recht heeft het verzoek in te dienen.

Daartoe kan de vertegenwoordiger vragen om een identiteitsbewijs of een uniek identificatienummer van de ingediende steunbetuiging.

Hoe moet u op het verzoek antwoorden?

Het feitelijke verzoek moet worden behandeld nadat is bevestigd dat het antwoord op beide bovenstaande vragen positief is. De informatie kan schriftelijk, elektronisch of zelfs mondeling aan de betrokkene worden verstrekt. Deze informatie moet onverwijld en uiterlijk binnen één maand worden verstrekt.

Wanneer verzoeken van de betrokken ondertekenaar niet kennelijk ongegrond of buitensporig zijn (in het bijzonder herhaalde verzoeken), moet de informatie in de regel kosteloos worden verstrekt.

OPMERKING: 

Verzoeken met betrekking tot gegevens van ondertekenaars die met behulp van het centrale online verzamelsysteem zijn verzameld onder gezamenlijke verantwoordelijkheid met de Commissie, worden door de Commissie behandeld. De vertegenwoordiger is slechts verplicht alle ontvangen verzoeken van deze aard naar de Commissie door te sturen.

Referenties:

  • hoofdstuk III, afdelingen 2 en 3, van de AVG.
Meer weten en samenwerken?