Preskoči na glavno vsebino
Evropska državljanska pobuda

Smernice za varstvo podatkov – vprašanje 10

Nazaj na glavno stran smernic za varstvo podatkov za organizatorje

 

Smernice za varstvo podatkov – vprašanje 10

Kaj storiti pri prejemu zahtevkov podpisnikov v zvezi z obdelavo podatkov? 

Velja za scenarij 2 razen v zvezi z uporabo storitve Komisije za izmenjavo datotek.

Državljan, ki podpira državljansko pobudo (podpisnik), ima kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da od predstavnika skupine organizatorjev zahteva:

  • dostop
  • popravek
  • izbris in
  • omejitev obdelave

osebnih podatkov, ki se obdelujejo kot del izjav o podpori.

Podpisnik lahko v zvezi z e-naslovi tudi umakne svoje soglasje za nadaljnjo obdelavo teh osebnih podatkov (zahtevek za „odjavo“).

Kaj je treba preveriti po prejemu takega zahtevka?

  • Ali se obdelujejo osebni podatki podpisnika, tj. ali je vložnik predložil izjavo o podpori pobudi (in po potrebi e-naslov za prejemanje informacij o napredku pobude).
    V ta namen lahko predstavnik od podpisnika zahteva, da predloži vse informacije, ki mu omogočajo pridobitev podatkov (na primer državo članico, v kateri so bili podatki zbrani, približen datum zbiranja itd.). Ne glede na to, ali posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotovi (nadaljnje) informacije v zvezi s tem ali ne, si mora predstavnik razumno prizadevati, da na zahtevek odgovori v roku.
  • Ali je vložnik zadevni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali njegov pravni zastopnik, torej oseba, ki je upravičena do vložitve zahtevka.

V ta namen lahko predstavnik zahteva dokazilo o identiteti ali enolično oznako predložene izjave.

Kako je treba odgovoriti na zahtevek?

Dejanski zahtevek je treba obravnavati potem, ko se potrdi, da je odgovor na obe zgornji vprašanji pozitiven. Posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, se lahko informacije zagotovijo pisno, elektronsko ali celo ustno. Predložiti jih je treba nemudoma oziroma najpozneje v enem mesecu.

Kadar zahtevek zadevnega podpisnika ni očitno neutemeljen ali pretiran (zlasti v primeru ponavljajočih se zahtevkov), je treba informacije praviloma zagotoviti brezplačno.

OPOMBA: 

Zahtevke v zvezi z osebnimi podatki podpisnikov, ki se zbirajo z uporabo centralnega sistema spletnega zbiranja v okviru skupnega upravljanja s Komisijo, obravnava Komisija. Predstavnik mora zgolj Komisiji posredovati vsak tovrstni prejeti zahtevek.

Sklici:

  • Razdelka 2 in 3 poglavja III GDPR
Bi želeli izvedeti več in sodelovati?