Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatus

Andmekaitsesuunised – 10. küsimus

Pöörduge tagasi andmekaitsesuuniste avalehele

 

Andmekaitsesuunised – 10. küsimus

Mida teha, kui allakirjutanud esitavad andmetöötlusalaseid päringuid? 

Kohaldatakse 2. stsenaariumi puhul, välja arvatud komisjoni failivahetusteenuse kasutamise puhul

Andmesubjektina on kodanikualgatust toetaval kodanikul (allakirjutanul) õigus korraldajate rühma esindajalt nõuda:

  • andmetega tutvumist,
  • andmete parandamist,
  • andmete kustutamist ja
  • selliste isikuandmete töötlemise piiramist,

mida töödeldakse toetusavalduste raames.

E-posti aadresside puhul võivad allakirjutanud oma nõusoleku isikuandmete edasiseks töötlemiseks ka tagasi võtta (nõuda selle tühistamist).

Mida tuleks pärast sellise päringu saamist kontrollida?

  • Tuleb kontrollida, kas töödeldakse allakirjutanu isikuandmeid, st kas taotleja on esitanud algatuse toetusavalduse (ja e-posti aadressi, et saada uudiseid algatuse edenemise kohta, kui see on asjakohane).
    Selleks võib esindaja nõuda, et allakirjutanu esitaks mis tahes teabe, mis võimaldab neil andmeid saada (näiteks: liikmesriik, kus andmed koguti, ligikaudne andmete kogumise kuupäev jne). Olenemata sellest, kas andmesubjekt esitab (täiendavat) teavet selle kohta või mitte, peab esindaja tegema mõistlikke jõupingutusi, et vastata päringule ettenähtud tähtaja jooksul.
  • Tuleb kontrollida, kas taotleja on asjaomane andmesubjekt või tema seaduslik esindaja / isik, kellel on õigus taotleja päring esitada.

Selleks võib esindaja nõuda isikut tõendavat dokumenti või esitatud avalduse kordumatut tunnuskoodi.

Kuidas tuleks päringule vastata?

Päringut menetletakse pärast seda, kui on leidnud kinnitust, et mõlema eespool esitatud küsimuse vastus on jaatav. Teavet võib andmesubjektile esitada kirjalikult, elektrooniliselt või ka suuliselt. Teave tuleb esitada viivitamata ja hiljemalt ühe kuu jooksul.

Kui allakirjutanu päringud ei ole selgelt põhjendamatud või ülemäärased (nt eelkõige korduvpäringud), tuleb teave üldjuhul esitada tasuta.

MÄRKUS. 

Allakirjutanute päringutega, mis on seotud allakirjutanute andmete kogumisega veebipõhise toetusavalduste kogumise kesksüsteemi kaudu komisjoniga ühisvastutuse alusel, tegeleb komisjon. Esindaja kohustus piirdub selliste saadud päringute edastamisega komisjonile.

Viited:

Kas soovite rohkem teada ja koostööd teha?