Ugrás a fő tartalomra
Európai polgári kezdeményezés

Adatvédelmi iránymutatás – 10. kérdés

Vissza a szervezőknek szóló adatvédelmi iránymutatás főoldalára

 

Adatvédelmi iránymutatás – 10. kérdés

Mi a teendő az aláírók adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeinek kezelésekor? 

A 2. forgatókönyv szerinti esetekre vonatkozik, kivéve a Bizottság fájlcserélő szolgáltatásának igénybevétele tekintetében

Az adatkezelés érintettjeként a polgári kezdeményezést támogató polgárnak (aláírónak) jogában áll a következőket kérni a szervezői csoport képviselőjétől:

  • hozzáférés az adatokhoz,
  • az adatok helyesbítése,
  • az adatok törlése és
  • az adatkezelés korlátozása

a támogató nyilatkozat részét képező személyes adatok tekintetében.

Ami az e-mail-címet illeti, az aláírók visszavonhatják hozzájárulásukat ezen személyes adatok további kezelésére vonatkozóan („leiratkozás” kérése).

Mit kell ellenőrizni egy ilyen kérés beérkezésekor?

  • Azt, hogy kezeli-e a szervezői csoport a kérelmező személyes adatait. Utána kell nézni, hogy a kérelmező benyújtott-e támogató nyilatkozatot a kezdeményezéshez (és adott esetben megadott-e e-mail-címet, hogy naprakész tájékoztatást kapjon a kezdeményezés előrehaladásáról).
    A képviselő ebből a célból kérheti az aláírót, hogy adja meg az adatok lehívásához szükséges információkat (például: az adatgyűjtés helye szerinti tagállam nevét, az adatgyűjtés hozzávetőleges időpontját stb.). Függetlenül attól, hogy az érintett a rendelkezésére bocsátja-e a kért (kiegészítő) információkat, a képviselőnek észszerű erőfeszítést kell tennie, hogy határidőn belül megválaszolja a kérést.
  • Azt, hogy a kérelmező maga az érintett vagy az érintett jogi képviselője-e, azaz hogy arra jogosult személy küldte-e be a kérelmet.

E célból a szervezői csoport képviselője kérheti a személyazonosság igazolását, illetve bekérheti a benyújtott nyilatkozat egyedi azonosítóját.

A kérelem megválaszolása

Magával a kérelemmel akkor kell foglalkozni, ha megerősítést nyert, hogy mindkét fenti kérdésre „igen” a válasz. A kért tájékoztatást írásban, elektronikus úton vagy akár szóban is meg lehet adni az érintettnek. A kérelmet késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül meg kell válaszolni.

Az alapszabály az, hogy ha az érintett aláíró kérelme nem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy túlzó (ide sorolhatók például az ismétlődő kérelmek), az információkat díjmentesen kell az illető rendelkezésére bocsátani.

MEGJEGYZÉS: 

Ha a szervezők az aláírók adatait a központi online gyűjtési rendszeren keresztül, a Bizottsággal közös adatkezelés keretében gyűjtik, az aláírók adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeivel a Bizottság foglalkozik. A képviselő kötelezettsége ebben az esetben arra korlátozódik, hogy az ilyen jellegű kérelmeket beérkezésüket követően a Bizottsághoz továbbítsa.

Hivatkozások:

Szeretne többet megtudni vagy közreműködni?