Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos piliečių iniciatyva

Duomenų apsaugos gairės. 10 klausimas

Grįžti į pagrindinį organizatoriams skirtų Duomenų apsaugos gairių puslapį

 

Duomenų apsaugos gairės. 10 klausimas

Ką turėtumėte daryti tvarkydami su duomenų tvarkymu susijusius pasirašiusiųjų prašymus? 

Taikoma 2 atvejo scenarijui, išskyrus atvejus, kai naudojamasi Komisijos keitimosi rinkmenomis paslauga

Kaip duomenų subjektas, pilietis, kuris pritaria piliečių iniciatyvai (pasirašantysis), turi teisę prašyti organizatorių grupės atstovo:

  • prieigos prie asmens duomenų;
  • ištaisyti asmens duomenis;
  • ištrinti asmens duomenis ir
  • apriboti asmens duomenų tvarkymą,

kai tie duomenys tvarkomi kaip pritarimo pareiškimų dalis.

Kalbant apie e. pašto adresus, pasirašiusieji taip pat gali atšaukti savo sutikimą toliau tvarkyti šiuos asmens duomenis (prašymas „atsisakyti“).

Ką reikėtų patikrinti gavus tokį prašymą?

  • Ar tvarkomi pasirašiusiojo duomenys, t. y. ar pareiškėjas pateikė pritarimo iniciatyvai pareiškimą (ir e. pašto adresą, kuriuo galima gauti naujausią informaciją apie iniciatyvos eigą, jei taikoma).
    Šiuo tikslu atstovas gali paprašyti pasirašiusiojo pateikti bet kokią informaciją, kuria remdamasis jis galėtų gauti duomenis (pavyzdžiui: valstybė narė, kurioje duomenys buvo surinkti, apytikslė duomenų rinkimo data ir t. t.). Vis dėlto, neatsižvelgiant į tai, ar duomenų subjektas pateikia (papildomą) informaciją šiuo klausimu, atstovas turi dėti pagrįstas pastangas, kad atsakytų į prašymą per nustatytą terminą.
  • Tai, ar prašytojas yra susijęs duomenų subjektas, ar teisinis atstovas, taigi asmuo, turintis teisę pateikti prašytojo prašymą.

Šiuo tikslu atstovas gali prašyti pateikti pateikto pareiškimo tapatybės įrodymą arba unikalų identifikatorių.

Kaip atsakyti į užklausą?

Tikrasis prašymas turi būti nagrinėjamas patvirtinus, kad atsakymas į abu pirmiau pateiktus klausimus yra teigiamas. Informacija duomenų subjektui gali būti teikiama raštu, elektroniniu būdu ar net žodžiu. Ji turi būti pateikta nedelsiant ir ne vėliau kaip per vieną mėnesį.

Paprastai, kai atitinkamo pasirašančio asmens prašymai nėra akivaizdžiai nepagrįsti ar neproporcingi (visų pirma pakartotiniai prašymai), informacija turi būti teikiama nemokamai.

PASTABA 

Prašymus dėl pasirašiusiųjų duomenų, surinktų naudojantis centrine internetine pritarimo pareiškimų rinkimo sistema, kurią bendrai valdo Komisija, tvarko Komisija. Atstovo pareiga yra tik perduoti Komisijai visus gautus tokio pobūdžio prašymus.

Nuorodos

  • BDAR III skyriaus 2 ir 3 skirsniai
Norite mokytis ir bendradarbiauti?