Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīva

Norādījumi datu aizsardzības jomā – 10. jautājums

Atpakaļ uz galveno lapu, kas satur organizatoriem domātus norādījumus datu aizsardzības jomā

 

Norādījumi datu aizsardzības jomā – 10. jautājums

Kas jums jādara, kad apstrādājat parakstītāju prasības, kas saistītas ar datu apstrādi? 

Attiecas uz 2. scenāriju, izņemot Komisijas piedāvātā failu apmaiņas pakalpojuma izmantošanu.

Kā datu subjektam pilsonim, kurš atbalsta pilsoņu iniciatīvu (parakstītājs), ir tiesības pieprasīt organizatoru grupas pārstāvim:

  • piekļuvi datiem;
  • datu labošanu;
  • datu dzēšanu;
  • datu apstrādes ierobežošanu,

ja runa ir par persondatiem, kas tiek apstrādāti saistībā ar paziņojumiem par atbalstu.

Attiecībā uz e-pasta adresēm parakstītāji var arī atsaukt savu piekrišanu turpmākai šo persondatu apstrādei (abonementa anulēšanas prasība).

Kas jums būtu jāpārbauda pēc šādas prasības saņemšanas?

  • Vai tiek apstrādāti kādi parakstītāja persondati, proti, vai prasības iesniedzējs ir iesniedzis paziņojumu par atbalstu iniciatīvai (un, attiecīgā gadījumā, e-pasta adresi, lai saņemtu jaunāko informāciju par iniciatīvas virzību).
    Šajā nolūkā pārstāvis var pieprasīt parakstītājam sniegt jebkādu informāciju, kas viņam ļauj izgūt datus (piemēram, dalībvalsts, kurā dati ir savākti, aptuvenais vākšanas datums utt.). Tomēr neatkarīgi no tā, vai datu subjekts šajā sakarā sniedz (papildu) informāciju, pārstāvim jāpieliek saprātīgas pūles, lai noteiktajā termiņā atbildētu uz prasību.
  • Vai prasības iesniedzējs ir attiecīgais datu subjekts vai tā juridiskais pārstāvis, tādējādi persona, kas ir tiesīga iesniegt prasību.

Tālab pārstāvis var pieprasīt identitātes apliecinājumu vai iesniegtā paziņojuma unikālo identifikatoru.

Kā būtu jāatbild uz prasību?

Faktiskā prasība ir jāizskata pēc tam, kad ir apstiprināts, ka atbilde uz abiem iepriekš minētajiem jautājumiem ir pozitīva. Informāciju datu subjektam var sniegt rakstiski, elektroniski vai pat mutiski. Tā jāsniedz nekavējoties un vēlākais mēneša laikā.

Principā, ja attiecīgā parakstītāja prasības nav acīmredzami nepamatotas vai pārmērīgas (kā atkārtotas prasības), informācija ir jāsniedz bez maksas.

PIEZĪME. 

Prasības attiecībā uz parakstītāju datiem, ko vāc, izmantojot centralizēto vākšanas tiešsaistes sistēmu, ar Komisiju kopīgas atbildības ietvaros, izskata Komisija. Pārstāvja pienākums ir tikai nosūtīt Komisijai visas saņemtās šāda veida prasības.

Atsauces:

  • VDAR III nodaļas 2. un 3. iedaļa
Vēlaties uzzināt vairāk un sadarboties?