Glavni sadržaj
Europska građanska inicijativa

Smjernice za zaštitu podataka – 10. pitanje

Povratak na početnu stranicu Smjernica za zaštitu podataka za organizatore

 

Smjernice za zaštitu podataka – 10. pitanje

Kako trebate postupati sa zahtjevima potpisnika koji se odnose na obradu podataka? 

Primjenjuje se na 2. scenarij, osim pri upotrebi Komisijina sustava razmjene datoteka

Kao osoba čiji se podaci obrađuju, građanin koji podupire građansku inicijativu (potpisnik) ima pravo zatražiti od predstavnika skupine organizatora:

  • pristup osobnim podacima
  • ispravak
  • brisanje i
  • ograničenje obrade

osobnih podataka obrađenih u okviru izjava o potpori.

Kad je riječ o e-adresama, potpisnici mogu povući suglasnost za daljnju obradu tih osobnih podataka (odjava s popisa primatelja novosti).

Što trebate provjeriti nakon primitka takvog zahtjeva?

  • Obrađuju li se osobni podaci potpisnika, odnosno je li podnositelj zahtjeva podnio izjavu o potpori inicijativi (i, ako je primjenjivo, dao e-adresu za primanje obavijesti o napretku inicijative).
    U tu svrhu predstavnik od potpisnika može zatražiti bilo koju informaciju koja omogućuje dohvaćanje podataka (na primjer: u kojoj su državi članici podaci prikupljeni, približni datum prikupljanja itd.). Međutim, bez obzira na to je li osoba čiji se podaci obrađuju dala (dodatne) informacije u tom smislu, predstavnik mora uložiti razuman napor kako bi odgovorio na zahtjev u roku.
  • Je li podnositelj zahtjeva osoba čiji se podaci obrađuju ili pravni zastupnik, odnosno osoba koja ima pravo podnijeti zahtjev.

U tu svrhu zastupnik može zatražiti dokaz o identitetu ili jedinstvenu identifikacijsku oznaku podnesene izjave.

Kako trebate odgovoriti na zahtjev?

Sam zahtjev mora se obraditi nakon potvrde da je odgovor na oba prethodna pitanja potvrdan. Informacije se osobi čiji se podaci obrađuju mogu dati u pisanom obliku, elektroničkim putem, pa čak i usmeno. Moraju se dati bez odgode, a najkasnije u roku od mjesec dana.

U pravilu, ako zahtjevi relevantnog potpisnika nisu očito neutemeljeni ili pretjerani (osobito zahtjevi koji se ponavljaju), informacije se moraju dati besplatno.

NAPOMENA: 

Komisija obrađuje zahtjeve povezane s podacima potpisnikâ prikupljene putem središnjeg sustava internetskog prikupljanja u okviru zajedničkog vođenja s Komisijom. Obveza predstavnika svodi se na prosljeđivanje Komisiji svih zaprimljenih zahtjeva te vrste.

Referentni dokumenti:

Zainteresirani ste za učenje i suradnju?