Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet

Vägledning om personuppgifter – fråga 10

Gå till startsidan för vägledningen om skydd av personuppgifter

 

Vägledning om personuppgifter – fråga 10

Hur ska vi hantera begäranden angående vår behandling av personuppgifter? 

Detta gäller scenario 2, utom för användningen av kommissionens fildelningstjänst.

Den som skriver på ett medborgarinitiativ (undertecknare) har rätt att kontakta organisatörsgruppens företrädare och begära att få

  • tillgång till
  • rätta
  • radera
  • begränsa behandlingen av

de personuppgifter som lämnas i stödförklaringen.

När det gäller mejladresser kan en undertecknare också dra tillbaka sitt samtycke till att uppgifterna behandlas genom att avsluta prenumerationen på utskick.

Att kontrollera när du får en begäran

  • Behandlar ni personens uppgifter? Kontrollera om den sökande har skrivit på initiativet och eventuellt har lämnat sin mejladress för att få uppdateringar om initiativet.
    Du (företrädaren) kan be undertecknaren om fler upplysningar så att du lättare kan hitta uppgifterna (t.ex. land där personen skrev på initiativet och ungefärligt datum). Oavsett om du får fler upplysningar eller inte måste du göra rimliga ansträngningar för att besvara begäran inom tidsfristerna.
  • Är det den registrerade själv som har skickat begäran, eller är det ett ombud/en person som har rätt att skicka in begäran?

För att ta reda på detta får du (företrädaren) be om en identitetshandling eller stödförklaringens unika identitetsbeteckning.

Hur du svarar på en begäran

Om du svarar ja på de båda frågorna ovan måste du svara på begäran. Du kan meddela uppgifterna i ett brev eller mejl eller muntligen. Du måste svara så fort som möjligt, senast inom en månad.

Om inte undertecknarens begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig (t.ex. upprepade förfrågningar) ska du tillhandahålla informationen gratis.

OBS: 

När det gäller uppgifter insamlade med kommissionens centrala namninsamlingssystem är det kommissionen som besvarar begärandena i egenskap av gemensamt personuppgiftsansvarig. Företrädaren behöver bara vidarebefordra eventuella begäranden till kommissionen.

EU-lagstiftning:

  • Kapitel III, avsnitten 2 och 3 i GDPR
Vill du lära dig mer och samarbeta med andra?