Direct naar de inhoud
Europees burgerinitiatief

Richtsnoeren inzake gegevensbescherming — vraag 15

Ga terug naar de hoofdpagina van de richtsnoeren inzake gegevensbescherming voor de organisatoren

 

Richtsnoeren inzake gegevensbescherming — vraag 15

De verzamelde steunbetuigingen ter verificatie doorsturen naar de lidstaten — wat zijn de taken en verantwoordelijkheden wanneer gebruik wordt gemaakt van de bestandenuitwisselingsdienst van de Commissie? 

Van toepassing op scenario 2 wanneer de steunbetuigingen worden doorgestuurd via de bestandenuitwisselingsdienst van de Commissie

U kunt de Commissie verzoeken de steunbetuigingen ter verificatie door te sturen naar de lidstaten, ook al zijn deze op papieren formulieren verzameld (onder de exclusieve verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking van de vertegenwoordiger).

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de Commissie?

  • De Commissie stelt aan de organisatoren het voor het initiatief voorgeconfigureerde IT-systeem ter beschikking.
  • Zij stelt de versleutelingsfaciliteit ter beschikking.
  • Zij zorgt voor een veilige en vertrouwelijke indiening bij de lidstaten van de steunbetuigingen die door de organisatoren worden versleuteld en geüpload.
  • Zij wist de in de indieningsfaciliteit opgeslagen bestanden zodra met de groep organisatoren en de lidstaten is nagegaan of de indiening is voltooid.
  • Zij stuurt verzoeken van betrokkenen om verdere behandeling door naar de groep organisatoren.
  • Zij zorgt voor een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, een register van de verwerkingsactiviteiten en de diensten van haar functionaris voor gegevensbescherming met betrekking tot deze verwerking.

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de vertegenwoordiger?

  • De vertegenwoordiger versleutelt de steunbetuigingen (na het scannen van de steunbetuigingen die op papieren formulieren zijn verzameld).
  • Hij/zij uploadt de versleutelde steunbetuigingen in de bestandenuitwisselingsdienst.
  • Hij/zij neemt een besluit over de datum van indiening bij de bevoegde nationale instanties.
  • Hij/zij behandelt in het kader van de AVG alle verzoeken van betrokkenen die in dat stadium van de verwerking worden ontvangen. 

Volledige informatie over de verplichtingen van beide verwerkingsverantwoordelijken is te vinden in de desbetreffende overeenkomsten voor gezamenlijke verantwoordelijkheid.

OPMERKING: 

U kunt steunbetuigingen die op papieren formulieren zijn verzameld ook met behulp van uw eigen middelen doorsturen.

Referenties:

artikel 4, lid 3, artikel 10 en artikel 12 van de burgerinitiatiefverordening.

Meer weten en samenwerken?