Ugrás a fő tartalomra
Európai polgári kezdeményezés

Adatvédelmi iránymutatás – 15. kérdés

Vissza a szervezőknek szóló adatvédelmi iránymutatás főoldalára

 

Adatvédelmi iránymutatás – 15. kérdés

Az összegyűjtött támogató nyilatkozatok ellenőrzés céljából történő benyújtása a tagállamokhoz – Kinek mi a szerep- és felelősségi köre a Bizottság fájlcserélő szolgáltatásának igénybevételekor? 

A 2. forgatókönyv szerinti esetekre vonatkozik, ha a támogató nyilatkozatok benyújtása a Bizottság fájlcserélő szolgáltatásán keresztül történik

A szervezők, ha úgy döntenek, felkérhetik a Bizottságot, hogy nyújtsa be a támogató nyilatkozatokat ellenőrzés céljából a tagállamoknak. Erre a nyomtatott formában gyűjtött támogató nyilatkozatok esetében is van lehetőségük (a képviselő kizárólagos adatkezelőnek minősül).

A Bizottság szerep- és felelősségi köre

  • A szervezők rendelkezésére bocsátja a szükséges – a kezdeményezéshez előre konfigurált – informatikai rendszert,
  • a szervezők rendelkezésére bocsátja a titkosítási eszközt,
  • gondoskodik a szervezők által titkosított és feltöltött támogató nyilatkozatok biztonságos és bizalmas benyújtásáról, továbbítva azokat a tagállamoknak,
  • miután a szervezők csoportjával és a tagállamokkal egyeztetve megbizonyosodott arról, hogy a benyújtás lezárult, törli a benyújtásra szolgáló eszközön tárolt fájlokat,
  • továbbítja további kezelés céljából az érintettek kérelmeit a szervezői csoportnak,
  • adatvédelmi hatásvizsgálatot készít, nyilvántartást vezet az adatkezelési tevékenységekről, és rendelkezésre bocsátja adatvédelmi tisztviselőjének szolgálatait az adott adatkezelési művelethez.

A képviselő szerep- és felelősségi köre

  • Titkosítja a támogató nyilatkozatokat (a nyomtatott formában gyűjtött nyilatkozatok esetében a szkennelést követően),
  • feltölti a titkosított támogató nyilatkozatokat a fájlcserélő szolgáltatásba,
  • meghatározza a tagállamok illetékes hatóságaihoz történő benyújtás időpontját,
  • az általános adatvédelmi rendelet alapján kezeli az érintettektől az adatkezelés e szakaszában kapott kérelmeket. 

A két közös adatkezelő kötelezettségeiről a vonatkozó közös adatkezelési megállapodásokban lehet teljeskörűen tájékozódni.

FIGYELEM: 

A szervezői csoport dönthet úgy is, hogy a nyomtatott formában gyűjtött támogató nyilatkozatokat saját eszközeivel nyújtja be.

Hivatkozások:

az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet 4. cikkének (3) bekezdése, valamint 10. és 12. cikke

Szeretne többet megtudni vagy közreműködni?