Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Usmernenia v oblasti ochrany údajov – otázka č. 15

Späť na hlavnú stránku usmernení v oblasti ochrany údajov pre organizátorov

 

Usmernenia v oblasti ochrany údajov – otázka č. 15

Predkladanie zozbieraných vyhlásení o podpore členským štátom na overenie – aké sú úlohy a povinnosti pri využívaní služby Komisie na výmenu súborov? 

Vzťahuje sa na scenár 2 v prípade, keď sa vyhlásenia o podpore predkladajú prostredníctvom služby Komisie na výmenu súborov

Môžete požiadať Komisiu o predloženie vyhlásení o podpore členským štátom na overenie, aj keď boli zozbierané v papierovej forme (v rámci výhradného prevádzkovania zástupcom).

Aké sú úlohy a povinnosti Komisie?

  • Sprístupňuje organizátorom príslušný informačný systém vopred nastavený na iniciatívu.
  • Sprístupňuje im šifrovacie zariadenie.
  • Zabezpečuje bezpečné a dôverné predkladanie vyhlásení o podpore, ktoré zašifrovali a nahrali organizátori, členským štátom.
  • Vymazáva súbory uložené v systéme na predkladanie vyhlásení po tom, ako sa spolu so skupinou organizátorov a členskými štátmi ubezpečila, že predloženie bolo ukončené.
  • Postupuje skupine organizátorov žiadosti dotknutých osôb na ďalšie vybavenie.
  • Vykonáva posúdenie vplyvu na ochranu údajov, pripravuje záznam o spracovateľských činnostiach a poskytuje služby svojej zodpovednej osoby v súvislosti s touto spracovateľskou operáciou.

Aké sú úlohy a povinnosti zástupcu?

  • Šifruje vyhlásenia o podpore (po naskenovaní vyhlásení zozbieraných v papierovej forme).
  • Nahráva šifrované vyhlásenia o podpore do systému služby na výmenu súborov.
  • Rozhoduje o dátume predloženia príslušným orgánom členských štátov.
  • Spracúva všetky žiadosti dotknutých osôb prijaté v danej fáze spracúvania podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov. 

Úplné informácie o povinnostiach oboch spoločných prevádzkovateľov sa nachádzajú v príslušných dohodách o spoločnom prevádzkovaní.

UPOZORNENIE: 

Môžete sa tiež rozhodnúť, že vyhlásenia o podpore zozbierané na papierových formulároch predložíte vlastnými prostriedkami.

Referenčné dokumenty:

článok 4 ods. 3 a články 10 a 12 nariadenia o európskej iniciatíve občanov.

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?