Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatus

Andmekaitsesuunised – 15. küsimus

Pöörduge tagasi andmekaitsesuuniste avalehele

 

Andmekaitsesuunised – 15. küsimus

Kogutud toetusavalduste esitamine liikmesriikidele kontrollimiseks – millised on ülesanded ja kohustused komisjoni failivahetusteenuse kasutamisel? 

Kohaldatakse 2. stsenaariumi puhul, kui toetusavaldusi esitatakse komisjoni failivahetustalituse kaudu

Võite paluda, et komisjon esitaks toetusavaldused liikmesriikidele kontrollimiseks ka siis, kui need on kogutud paberil (esindaja ainuvastutusel).

Millised on komisjoni ülesanded ja kohustused?

  • Ta teeb korraldajatele kättesaadavaks konkreetse algatuse jaoks eelseadistatud IT-süsteemi.
  • Ta teeb korraldajatele kättesaadavaks krüpteerimissüsteemi.
  • Ta tagab korraldajate poolt krüpteeritud ja üles laaditud toetusavalduste turvalise ja konfidentsiaalse esitamise liikmesriikidele.
  • Ta kustutab esitamisprogrammis säilitatavad failid, kui ta on koostöös korraldajate rühma ja liikmesriikidega taganud, et esitamine on lõpule viidud.
  • Ta edastab andmesubjektide taotlused korraldajate rühmale edasiseks käsitlemiseks.
  • Ta tagab andmekaitsealase mõjuhinnangu, töötlemistoimingute registri ja oma andmekaitseametniku teenused seoses asjaomase töötlemistoiminguga.

Millised on esindaja ülesanded ja kohustused?

  • Ta krüpteerib toetusavaldused (pärast paberil kogutud toetusavalduste skaneerimist).
  • Ta laadib krüpteeritud toetusavaldused failivahetusteenusesse.
  • Ta määrab kindlaks liikmesriikide pädevatele asutustele esitamise kuupäeva.
  • Ta menetleb isikuandmete kaitse üldmääruse alusel kõiki andmesubjektide taotlusi, mis on saadud töötlemise selles etapis. 

Täielik teave mõlema kaasvastutava töötleja kohustuste kohta on esitatud asjaomastes ühisvastutuse lepingutes.

MÄRKUS. 

Te võite esitada paberil kogutud toetusavaldused ka oma vahendite abil.

Viited:

Euroopa kodanikualgatust käsitleva määruse artikli 4 lõige 3 ning artiklid 10 ja 12

Kas soovite rohkem teada ja koostööd teha?