Glavni sadržaj
Europska građanska inicijativa

Smjernice za zaštitu podataka – 15. pitanje

Povratak na početnu stranicu Smjernica za zaštitu podataka za organizatore

 

Smjernice za zaštitu podataka – 15. pitanje

Podnošenje prikupljenih izjava o potpori državama članicama na provjeru – koje su uloge i odgovornosti pri korištenju Komisijina sustava razmjene datoteka? 

Primjenjuje se na 2. scenarij kad se izjave o potpori podnose putem Komisijina sustava razmjene datoteka

Od Komisije možete zatražiti da državama članicama na provjeru podnese izjave o potpori čak i ako su prikupljene u papirnatom obliku (pri čemu je predstavnik jedini voditelj obrade podataka).

Koje su uloge i odgovornosti Komisije?

  • organizatorima na raspolaganje stavlja relevantni informatički sustav koji je prethodno konfiguriran za njihovu inicijativu
  • na raspolaganje im stavlja sustav za šifriranje
  • osigurava sigurno i povjerljivo podnošenje državama članicama izjava o potpori koje su šifrirali i učitali organizatori
  • briše datoteke pohranjene u sustavu za podnošenje nakon što u suradnji sa skupinom organizatora i državama članicama potvrdi da je podnošenje dovršeno
  • skupini organizatora šalje zahtjeve osoba čiji se podaci obrađuju na daljnju obradu
  • osigurava procjenu učinka na zaštitu podataka, evidenciju aktivnosti obrade i usluge svojeg službenika za zaštitu podataka u vezi s tim postupkom obrade.

Koje su uloge i odgovornosti predstavnika?

  • šifrira izjave o potpori (nakon skeniranja izjava prikupljenih u papirnatom obliku)
  • učitava šifrirane izjave o potpori u sustav razmjene datoteka
  • odlučuje o datumu podnošenja nadležnim tijelima država članica
  • obrađuje, u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, sve zahtjeve osoba čiji se podaci obrađuju zaprimljene u toj fazi obrade. 

Potpune informacije o obvezama oba zajednička voditelja obrade mogu se pronaći u relevantnim sporazumima o zajedničkom vođenju.

NAPOMENA: 

Možete i vlastitim sredstvima podnijeti izjave o potpori prikupljene na papirnatim obrascima.

Referentni dokumenti:

članak 4. stavak 3. i članci 10. i 12. Uredbe o europskoj građanskoj inicijativi

Zainteresirani ste za učenje i suradnju?