Preskoči na glavno vsebino
Evropska državljanska pobuda

Smernice za varstvo podatkov – vprašanje 15

Nazaj na glavno stran smernic za varstvo podatkov za organizatorje

 

Smernice za varstvo podatkov – vprašanje 15

Predložitev zbranih izjav o podpori državam članicam v preverjanje – kakšne so vloge in odgovornosti pri uporabi storitve Komisije za izmenjavo datotek? 

Velja za scenarij 2, kadar izjave o podpori predložite prek storitve Komisije za izmenjavo datotek.

Komisijo lahko zaprosite, da državam članicam v preverjanje predloži izjave o podpori, tudi če so bile zbrane v papirni obliki (pri čemer je predstavnik izključno odgovoren za upravljanje s podatki).

Kakšne so vloge in pristojnosti Komisije?

  • Komisija organizatorjem da na voljo ustrezen informacijski sistem, ki je vnaprej konfiguriran za pobudo,
  • na voljo jim da funkcijo šifriranja,
  • zagotavlja varno in zaupno predložitev izjav o podpori, ki so jih šifrirali in naložili organizatorji, državam članicam,
  • izbriše datoteke, shranjene v sistemu za predložitev, potem ko pri skupini organizatorjev in državah članicah preveri, ali je predložitev zaključena,
  • posreduje skupini organizatorjev zahtevke posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, za nadaljnjo obravnavo,
  • opravi oceno učinka v zvezi z varstvom podatkov, evidenco dejavnosti obdelave in storitev pooblaščene osebe za varstvo podatkov v zvezi z zadevnim postopkom obdelave.

Kakšne so vloge in pristojnosti predstavnika?

  • Šifrira izjave o podpori (po skeniranju zbranih izjav v papirni obliki),
  • naloži šifrirane izjave o podpori v storitev za izmenjavo datotek,
  • določi datum predložitve pristojnim organom držav članic,
  • na podlagi GDPR obravnava vse zahtevke posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, prejete v tej fazi obdelave. 

Vse informacije o obveznostih obeh skupnih upravljavcev so na voljo v ustreznih dogovorih o skupnem upravljanju.

OPOMBA: 

Za predložitev izjav o podpori, zbranih na papirnih obrazcih, lahko uporabite tudi lastna sredstva.

Sklici:

Členi 4(3), 10 in 12 Uredbe o evropski državljanski pobudi

Bi želeli izvedeti več in sodelovati?