Přejít na hlavní obsah
Evropská občanská iniciativa

Pokyny k ochraně osobních údajů – Otázka č. 15

Zpět na hlavní stránku Pokynů k ochraně osobních údajů pro organizátory

 

Pokyny k ochraně osobních údajů – Otázka č. 15

Předložení shromážděných prohlášení o podpoře členským státům k ověření – jaké jsou úkoly a povinnosti při využívání služby Komise pro výměnu souborů? 

Platí pro variantu 2, kdy se prohlášení o podpoře předávají prostřednictvím služby Komise pro výměnu souborů

Můžete se rozhodnout, že o předložení prohlášení o podpoře členským státům k ověření požádáte Komisi, i když byla shromážděna na papírovém formuláři (kdy jediným správcem údajů je zástupce skupiny organizátorů).

Jaká je role Komise a její povinnosti?

  • dává organizátorům k dispozici příslušný informační systém, předem nakonfigurovaný pro danou iniciativu
  • zpřístupní jim šifrovací zařízení
  • zajistí bezpečné a důvěrné předložení zašifrovaných a organizátory nahraných prohlášení o podpoře členským státům
  • odstraní soubory uložené v předávacím zařízení, jakmile se u skupiny organizátorů a členských států ujistí, že podání bylo úspěšně dokončeno
  • předává skupině organizátorů žádosti subjektů údajů, aby je vyřídila
  • poskytuje posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, záznam o činnostech zpracování a služby svého pověřence pro ochranu osobních údajů v souvislosti s touto operací zpracování údajů.

Jaká je role a povinnosti zástupce skupiny organizátorů?

  • šifruje prohlášení o podpoře (po naskenování těch, která byla shromážděna na papírovém formuláři)
  • nahrává zašifrovaná prohlášení o podpoře do služby pro výměnu souborů
  • rozhoduje o datu předložení prohlášení příslušným orgánům členských států
  • vyřizuje veškeré žádosti subjektů údajů, které obdrží v dané fázi zpracování, v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení GDPR). 

Kompletní informace týkající se povinností obou společných správců najdete v příslušných dohodách o společné správě údajů.

UPOZORNĚNÍ: 

Prohlášení o podpoře shromážděná na papírových formulářích můžete také předložit vlastními prostředky.

Odkazy:

ustanovení čl. 4 odst. 3 a články 10 a 12 nařízení o evropské občanské iniciativě

Hledáte poradenství a kontakty?