Chuig an bpríomhábhar
An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Treoir maidir le Cosaint Sonraí - Ceist 15

Téigh siar chuig príomhleathanach na Treorach maidir le Cosaint Sonraí do na heagraithe

 

Treoir maidir le Cosaint Sonraí - Ceist 15

Na ráitis tacaíochta bailithe a thíolacadh faoi bhráid na mBallstát lena bhfíorú – cad iad na róil agus na freagrachtaí agus córas malartaithe comhad an Choimisiúin á úsáid? 

Is le Cás 2 a bhaineann sé nuair a dhéantar ráitis tacaíochta a thíolacadh trí chóras malartaithe comhad an Choimisiúin

Féadfaidh tú iarraidh ar an gCoimisiún ráitis tacaíochta a thíolacadh do na Ballstáit lena bhfíorú, fiú má bailíodh iad sin ar páipéar (faoi rialú an ionadaí agus é sin amháin).

Cad iad na róil agus na freagrachtaí atá ag an gCoimisiún?

  • Cuireann sé an córas TF ábhartha ar fáil do na heagraithe, agus é réamhchumraithe le haghaidh an tionscnaimh.
  • Cuireann sé an fheidhm chriptiúcháin ar fáil dóibh.
  • Agus na ráitis tacaíochta criptithe agus uaslódáilte ag na heagraithe, cinntíonn sé go ndéantar iad a thíolacadh do na Ballstáit ar bhealach slán agus faoi rún.
  • Scriosann sé na comhaid a stóráiltear sa tsaoráid tíolactha a luaithe a dheimhníonn sé leis an ngrúpa d’eagraithe agus leis na Ballstáit gur cuireadh an tíolacadh i gcrích.
  • Aistríonn sé iarrataí na n-ábhar sonraí go dtí an grúpa d’eagraithe lena láimhseáil tuilleadh.
  • Soláthraíonn sé measúnú tionchair ar chosaint sonraí, taifead ar na gníomhaíochtaí próiseála agus seirbhísí a Oifigigh Cosanta Sonraí maidir leis an oibríocht phróiseála sin.

Cad iad na róil agus na freagrachtaí atá ag an ionadaí?

  • Déanann sé na ráitis tacaíochta a chriptiú (tar éis na cinn úd a bailíodh ar páipéar a scanadh)
  • Uaslódálann sé na ráitis tacaíochta chriptithe sa chóras malartaithe comhad
  • Déanann sé cinneadh maidir leis an dáta tíolactha d’údaráis inniúla na mBallstát
  • Láimhseálann sé, faoi RGCS, aon iarraidh ó ábhar sonraí a fhaightear ag an gcéim sin den phróiseáil. 

Tá an t-eolas iomlán, a mhéid a bhaineann le hoibleagáidí an dá rialaitheoir chomhpháirteacha, le fáil sna comhaontuithe ábhartha maidir le rialú comhpháirteach.

TABHAIR DO D’AIRE: 

Féadfaidh tú a chinneadh na ráitis tacaíochta a bailíodh ar páipéar a thíolacadh ar do chonlán féin más rogha duit é.

Tagairtí:

Airteagail 4(3), 10 agus 12 den Rialachán maidir le tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh

Ar mhaith leat foghlaim agus comhoibriú?