Przejdź do treści głównej
Europejska inicjatywa obywatelska

Wytyczne dotyczące ochrony danych – pytanie 15

Powrót do strony głównej „Wytyczne dotyczące ochrony danych dla organizatorów”

 

Wytyczne dotyczące ochrony danych – pytanie 15

Przekazywanie zgromadzonych deklaracji poparcia państwom członkowskim do celów weryfikacji – jakie są role i obowiązki w przypadku korzystania z opracowanej przez Komisję usługi wymiany plików? 

Dotyczy scenariusza 2, w przypadku gdy przekazywanie deklaracji poparcia odbywa się w ramach opracowanej przez Komisję usługi wymiany plików

Można zwrócić się do Komisji o przekazanie deklaracji poparcia państwom członkowskim do celów weryfikacji, nawet jeżeli deklaracje te zebrano w formie papierowej (w ramach sprawowania przez przedstawiciela roli wyłącznego administratora danych).

Role i zadania Komisji:

  • udostępnia organizatorom odpowiedni system informatyczny uprzednio skonfigurowany na potrzeby danej inicjatywy
  • udostępnia im urządzenie szyfrujące
  • zapewnia bezpieczeństwo i poufność przekazywania państwom członkowskim deklaracji poparcia zaszyfrowanych i załadowanych przez organizatorów
  • usuwa pliki przechowywane w urządzeniu do przekazywania plików po potwierdzeniu z grupą organizatorów i państwami członkowskimi, że przekazanie zostało zakończone
  • przekazuje grupie organizatorów żądania osób, których dane dotyczą, do dalszego rozpatrzenia
  • zapewnia ocenę skutków dla ochrony danych, prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych i zapewnia usługi swojego inspektora ochrony danych w odniesieniu do tej operacji przetwarzania.

Role i zadania przedstawiciela:

  • szyfruje deklaracje poparcia (w przypadku deklaracji zebranych w formie papierowej – po ich zeskanowaniu)
  • ładuje zaszyfrowane deklaracje poparcia w usłudze wymiany plików
  • ustala datę przekazania deklaracji właściwym organom państw członkowskich
  • rozpatruje zgodnie z RODO wszelkie żądania osób, których dane dotyczą, otrzymane na tym etapie przetwarzania. 

Wszystkie informacje dotyczące zobowiązań obu współadministratorów są zawarte w odpowiednich umowach o współadministrowaniu.

UWAGA: 

Istnieje także możliwość przekazywania deklaracji poparcia zebranych za w formie papierowej za pomocą własnych środków.

Odniesienia:

art. 4 ust. 3, art. 10 i 12 rozporządzenia w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Chcesz wiedzieć więcej i współpracować z innymi?