Direct naar de inhoud
Europees burgerinitiatief

Richtsnoeren inzake gegevensbescherming — vraag 16

Ga terug naar de hoofdpagina van de richtsnoeren inzake gegevensbescherming voor de organisatoren

 

Richtsnoeren inzake gegevensbescherming — vraag 16

Wat zijn de termijnen voor gegevensbewaring? 

Steunbetuigingen:

Zowel de groep organisatoren als de Commissie moeten alle voor een bepaald initiatief ondertekende steunbetuigingen (en alle kopieën daarvan) vernietigen op een van de volgende momenten, afhankelijk van welk moment het eerst komt:

  • één maand nadat de organisatoren het initiatief hebben ingediend bij de Commissie;
  • 21 maanden na het begin van de verzamelperiode.

Indien u het initiatief na het begin van de verzamelperiode terugtrekt, moeten de steunbetuigingen (en eventuele kopieën) uiterlijk één maand na terugtrekking zijn vernietigd.

De nationale instanties die de steunbetuigingen verifiëren, moeten alle steunbetuigingen (en eventuele kopieën) uiterlijk drie maanden na de voltooiing van dit proces hebben vernietigd.

Uitzonderingen:

  • U kunt de steunbetuigingen (en kopieën daarvan) langer bewaren indien u betrokken bent bij juridische of administratieve procedures die aan uw initiatief verbonden zijn, voor zover zij voor deze procedures vereist zijn.
  • Voor initiatieven waarvan de verzamelperiode is verlengd vanwege de COVID-19-pandemie worden de termijnen voor gegevensbewaring dienovereenkomstig verlengd.

E-mailadressen:

De groep organisatoren en de Commissie moeten alle vastgelegde e-mailadressen verwijderen uiterlijk:

  • één maand na terugtrekking van uw initiatief, of
  • twaalf maanden na het einde van de verzamelperiode, of
  • twaalf maanden na indiening van het initiatief bij de Commissie.

Indien de Commissie echter met een officiële mededeling antwoord geeft op een geldig initiatief, kunt u de e-mailadressen bewaren tot drie jaar na publicatie van de mededeling.

Referenties:

Meer weten en samenwerken?