Glavni sadržaj
Europska građanska inicijativa

Smjernice za zaštitu podataka – 16. pitanje.

Povratak na početnu stranicu Smjernica za zaštitu podataka za organizatore

 

Smjernice za zaštitu podataka – 16. pitanje.

Koji su rokovi zadržavanja podataka? 

Izjave o potpori:

I skupina organizatora i Komisija moraju uništiti sve potpisane izjave o potpori konkretnoj inicijativi (uključujući sve kopije) do isteka ranijeg od sljedeća dva roka:

  • mjesec dana nakon što organizatori inicijativu predaju Komisiji
  • 21 mjesec od početka razdoblja prikupljanja potpisa.

No ako inicijativu povučete nakon početka razdoblja prikupljanja potpisa, izjave (i sve kopije) moraju se uništiti u roku od najviše mjesec dana od povlačenja.

Nacionalna tijela pozvana da provjere izjave o potpori moraju sve te izjave (i sve kopije) uništiti u roku od tri mjeseca od završetka tog postupka.

Iznimke:

Adrese e-pošte:

Skupina organizatora i Komisija moraju uništiti svu evidenciju o e-adresama u roku od:

  • mjesec dana od povlačenja inicijative ili
  • 12 mjeseci od završetka razdoblja prikupljanja potpisa ili
  • 12 mjeseci od predaje inicijative Komisiji.

No ako Komisija na valjanu inicijativu odgovori službenom komunikacijom, čuvanje e-adresa dopušteno je tri godine od objave te komunikacije.

Referentni dokumenti:

Zainteresirani ste za učenje i suradnju?