Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Vejledning om databeskyttelse – Spørgsmål 16

Gå til forsiden til Vejledning om databeskyttelse for initiativtagere

 

Vejledning om databeskyttelse – Spørgsmål 16

Hvor længe må oplysningerne gemmes? 

Støttetilkendegivelser:

Både initiativtagerne og Kommissionen skal senest destruere alle underskrevne støttetilkendegivelser vedrørende initiativet (og alle kopier heraf) på den dato, der kommer først af følgende:

  • 1 måned efter, at initiativtagerne har indsendt borgerinitiativet til Kommissionen
  • 21 måneder efter indsamlingsperiodens start.

Hvis initiativet trækkes tilbage efter indsamlingsperiodens begyndelse, skal støttetilkendegivelserne (og alle kopier heraf) destrueres senest 1 måned efter tilbagetrækningen.

De nationale myndigheder, som er blevet anmodet om at kontrollere støttetilkendegivelserne, skal destruere dem alle (og alle kopier heraf) senest 3 måneder efter, at kontrollen er gennemført.

Undtagelser:

  • Hvis der er verserende retslige eller administrative sager vedrørende jeres borgerinitiativ , må støttetilkendegivelserne (og kopier heraf) opbevares ud over fristerne, hvis det kræves i forbindelse med sagerne.
  • For borgerinitiativer, hvor indsamlingsperioden er forlænget på grund af covid-19-pandemien, forlænges datalagringsperioderne tilsvarende.

E-mailadresser:

Initiativtagerne og Kommissionen skal destruere alle registrerede e-mailadresser senest:

  • 1 måned efter tilbagetrækningen af initiativet
  • 12 måneder efter indsamlingsperiodens udløb eller
  • 12 måneder efter indsendelse af initiativet til Kommissionen.

Hvis Kommissionen svarer på borgerinitiativet med en formel meddelelse, udløber lagringsperioden for e-mailadresser dog senest 3 år efter offentliggørelse af meddelelsen.

Henvisninger:

Vil du lære nyt og samarbejde med andre?