Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatus

Andmekaitsesuunised – 16. küsimus

Pöörduge tagasi andmekaitsesuuniste avalehele

 

Andmekaitsesuunised – 16. küsimus

Millised on andmete säilitamise tähtajad? 

Toetusavaldused

Nii korraldajate rühmal kui ka komisjonil tuleb hävitada kõik konkreetse algatuse tarbeks allkirjastatud toetusavaldused (ja kõik nende koopiad) alljärgnevalt nimetatud kuupäevaks, olenevalt sellest, kumb neist saabub varem:

  • 1 kuu pärast algatuse esitamist komisjonile;
  • 21 kuud pärast kogumisperioodi algust.

Kui te aga võtate algatuse pärast kogumisperioodi algust tagasi, tuleb avaldused (ja kõik nende koopiad) hävitada tagasivõtmisest 1 kuu möödumisel.

Riikide ametiasutused, kelle ülesandeks oli toetusavalduste kontrollimine, peavad hävitama kõik avaldused (ja kõik nende koopiad) 3 kuu möödumisel kontrollimisprotsessi lõpetamisest.

Erandid:

E-posti aadressid:

Korraldajad ja komisjon peavad hävitama kõik e-posti aadressidega seotud andmed:

  • 1 kuu pärast oma algatuse tagasivõtmist või
  • 12 kuud pärast kogumisperioodi lõppu või
  • 12 kuud pärast algatuse esitamist komisjonile.

Kui aga komisjon vastab kehtiva algatuse taotlusele ametliku teatisega, siis lõpeb e-posti aadresside alleshoidmise periood 3 aastat pärast teatise avaldamist.

Viited:

Kas soovite rohkem teada ja koostööd teha?