Mur għall-kontenut ewlieni
Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

Gwida dwar il-Protezzjoni tad-<i>Data</i> - Mistoqsija 16

Mur lura għall-paġna ewlenija tal-Gwida dwar il-Protezzjoni tad-Data għall-organizzaturi

 

Gwida dwar il-Protezzjoni tad-Data - Mistoqsija 16

X’inhuma l-limiti ta’ żmien għaż-żamma tad-data? 

Dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ:

Kemm il-grupp ta’ organizzaturi kif ukoll il-Kummissjoni għandhom jeqirdu d-dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ kollha ffirmati għal inizjattiva partikolari (u kwalunkwe kopja) sa liema minn dawn id-dati jiġu l-ewwel:

  • xahar wara li l-organizzaturi jippreżentaw l-inizjattiva lill-Kummissjoni
  • 21 xahar wara l-bidu tal-perjodu ta’ ġbir.

Madankollu, jekk l-inizjattiva tiġi rtirata wara l-bidu tal-perjodu tal-ġbir, id-dikjarazzjonijiet (u kwalunkwe kopja) għandhom jinqerdu fi żmien xahar wara l-irtirar.

L-awtoritajiet nazzjonali mitlubin biex jivverifikaw id-dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ għandhom jeqirdu d-dikjarazzjonijiet (u kwalunkwe kopja) sa 3 xhur mit-tlestija ta’ dan il-proċess.

Eċċezzjonijiet:

  • jekk int involut fi kwalunkwe proċediment legali jew amministrattiv marbut mal-inizjattiva tiegħek, tista’ żżomm id-dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ (u kopji) għal aktar minn dawn il-limiti ta’ żmien, fejn ikunu meħtieġa għal dawn il-proċedimenti.
  • Għal inizjattivi, li l-perjodu ta’ ġbir tagħhom ġie estiż minħabba l-kriżi pandemika tal-COVID-19, il-perjodi taż-żamma tad-data huma estiżi skont dan.

Indirizzi tal-email:

Il-grupp ta’ organizzaturi u l-Kummissjoni għandhom jeqirdu r-rekords kollha tal-indirizzi tal-emails sa:

  • xahar wara l-irtirar tal-inizjattiva jew
  • 12-il xahar wara t-tmiem tal-perjodu ta’ ġbir jew
  • 12-il xahar wara s-sottomissjoni tal-inizjattiva lill-Kummissjoni.

Madankollu, jekk il-Kummissjoni twieġeb għal inizjattiva valida b’komunikazzjoni formali, il-perjodu ta’ żamma għall-indirizzi tal-email jispiċċa 3 snin wara li tkun ippubblikata l-komunikazzjoni.

Referenzi:

Tixtieq titgħallem u tikkollabora?