Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Οδηγίες για την προστασία των δεδομένων — Ερώτηση 16

Επιστροφή στην κύρια σελίδα των οδηγιών για τους/τις διοργανωτές/-τριες σχετικά με την προστασία των δεδομένων

 

Οδηγίες για την προστασία των δεδομένων — Ερώτηση 16

Ποιες είναι οι προθεσμίες διατήρησης των δεδομένων; 

Δηλώσεις υποστήριξης:

Τόσο η ομάδα διοργανωτών/-τριών όσο και η Επιτροπή πρέπει να καταστρέψουν όλες τις δηλώσεις υποστήριξης που έχουν υπογραφεί για μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία (και τυχόν αντίγραφά τους), εντός των παρακάτω προθεσμιών, ανάλογα με το ποια είναι νωρίτερα:

  • 1 μήνα μετά την υποβολή της πρωτοβουλίας από τους/τις διοργανωτές/-τριες στην Επιτροπή
  • 21 μήνες μετά την έναρξη της περιόδου συγκέντρωσης.

Ωστόσο, εάν αποσύρετε την πρωτοβουλία μετά την έναρξη της περιόδου συγκέντρωσης, οι δηλώσεις (και τυχόν αντίγραφά τους) πρέπει να καταστραφούν εντός 1 μήνα μετά την απόσυρση.

Οι εθνικές αρχές που επαληθεύουν τις δηλώσεις υποστήριξης πρέπει να καταστρέψουν όλες τις δηλώσεις (και τυχόν αντίγραφά τους) εντός 3 μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Εξαιρέσεις:

  • Αν εμπλέκεστε σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που συνδέονται με την πρωτοβουλία σας, μπορείτε να διατηρήσετε τις δηλώσεις υποστήριξης (και αντίγραφά τους) πέραν των ανωτέρω προθεσμιών, εφόσον απαιτούνται για τις εν λόγω διαδικασίες.
  • Για πρωτοβουλίες των οποίων η περίοδος συγκέντρωσης έχει παραταθεί λόγω της κρίσης της πανδημίας COVID-19, οι περίοδοι διατήρησης δεδομένων παρατείνονται αναλόγως.

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Η ομάδα διοργανωτών/-τριών και η Επιτροπή πρέπει να καταστρέψουν όλα τα αρχεία ηλεκτρονικών διευθύνσεων εντός:

  • 1 μήνα από την απόσυρση της πρωτοβουλίας σας ή
  • 12 μηνών από τη λήξη της περιόδου συγκέντρωσης ή
  • 12 μηνών από την υποβολή της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή.

Ωστόσο, εάν η Επιτροπή απαντήσει σε έγκυρη πρωτοβουλία με επίσημη ανακοίνωση, η περίοδος διατήρησης των ηλεκτρονικών διευθύνσεων λήγει 3 έτη μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης.

Παραπομπές:

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;